Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

El hallux, conegut comunament com a juanet, abasta diverses afeccions com el hallux valgus, hallux rigidus i hallux varus, les quals poden limitar significativament la qualitat de vida a causa dels dolors i restriccions de moviment que provoquen. La fisioteràpia s’ha consolidat com un dels pilars fonamentals en el tractament d’aquestes malalties, i ha ofert un enfocament holístic que va més enllà de la mera correcció física, abastant la prevenció i el manteniment de la salut del peu a llarg termini.

Planificació Personalitzada del Tractament

Entenem que cada peu és un univers diferent, amb les pròpies necessitats i particularitats. Per això, el primer pas en el nostre enfocament terapèutic és elaborar un pla de tractament personalitzat. Aquest procés comença amb una avaluació exhaustiva de l’estat actual del pacient, incloent-hi una història clínica detallada i una anàlisi biomecànica del peu i la marxa.

Enfortiment i Mobilitat

La base del nostre tractament se centra en l’enfortiment de la musculatura del peu. A través d’exercicis específics, busquem millorar l’estabilitat del primer metatarsià i alleujar la pressió sobre aquest, mitigant així el dolor i la incomoditat. Paral·lelament, implementem tècniques de mobilització articular per incrementar la flexibilitat i rang de moviment, essencials per a la recuperació de la funcionalitat del peu.

Correcció del Patró de Marxa

Un aspecte crucial en el maneig del hallux és la correcció d’anomalies al patró de marxa. A través d´un entrenament especialitzat, guiem els nostres pacients en l´adopció d´un patró de marxa òptim que minimitzi les forces d´estrès sobre el primer metatarsià, prevenint l´agreujament de la condició.

Suport amb Dispositius Auxiliars

Reconeixem la importància dels dispositius de suport al tractament integral de l’hallux. Les ortesis personalitzades, com les plantilles per a hallux, juguen un paper fonamental en la redistribució de les càrregues sobre el peu, alleujant la pressió sobre les zones afectades i promovent una alineació adequada. Les nostres plantilles estan dissenyades per complementar a la perfecció les intervencions fisioterapèutiques, potenciant-ne els resultats i accelerant el procés de recuperació.

Exercicis Domiciliaris

La continuïtat del tractament a casa és vital per a l’èxit terapèutic. Proporcionem als nostres pacients un programa d’exercicis seleccionats amb cura per realitzar a casa, enfocats a mantenir i millorar els guanys obtinguts durant les sessions de fisioteràpia. Aquests exercicis són fonamentals per enfortir la musculatura del peu i mantenir la mobilitat articular.

Beneficis a Llarg Termini

El nostre enfocament no es limita a la mera resolució dels símptomes actuals; aspirem a garantir la salut i funcionalitat del peu a llarg termini. La combinació de fisioteràpia, correcció del patró de marxa i ús de dispositius de suport, com les nostres plantilles especialitzades, es tradueix en una disminució significativa del risc de recurrència i altres complicacions associades al hallux.

En conclusió, l’abordatge integral del tractament del hallux, centrat en la fisioteràpia personalitzada, la correcció biomecànica i el suport amb dispositius ortopèdics, representa la nostra proposta per millorar substancialment la qualitat de vida dels nostres pacients, oferint solucions duradores i efectives per al maneig de aquesta complexa afecció.

Leave a comment